@font-face
  125

(1893-1938)

 

 
 

Dav Julj. Bәlәәj qooş. - Өғө: şjunizda, 1934. 28 b.

-9057

 

 

, . Ҡ.Әә ә ҙ ҡ : , . - Өө: ҡ. әә, 1983. 344 .

-92311   

 

 

, . Ҡ: . - Өө: ҡ. әә, 1970. 347 .

-43058

 

 

, . Ҡ: . - Өө: ҡ. әә, 1977. 348 .

-43051

 

 

, . Һ әҫәҙә: әәә, һә Ҡ . .2. - Өө: ҡ. -һ, 1957. 450 .

-45206

2

 

 

, . Һ әҫәҙә: ғҙ, . .1. - Өө: ҡ. -һ, 1957. 435 .

-45206

1

 

 

, . әәә. : ә, 1959. 431 .

-4897

 

 

, . һ ҫәә. - Өө: ҡ. әә, 1980. 199 .

-6594

 

 

, . әәә, , әҡәәә. - Өө: ҡ. әә, 1984. 351 .

-115777

 

 

, . ғҙ, . - Өө: ҡ. әә, 1982. 351 .

-99034

 

 

, . . : 1- , 1922. 1.

9//2()

-38

 

 
 

Dav Julj. QAN: romandan өđөmtә // әr. 1933. 3-4. 35-38 b.

 

Julj D. Nabi Ƣәđlbajf Ƣ turaһnda // Oktәbr'.- 1934.- 4.- 15-16 b.

 

Julj D. r pralitar jәs jadvsһ S. Sәһәrettinef әbәәre turahnda // әr. 1931. 8-9. 67-70 b.

 

 
 

// ҡ әҙәә : . . 1. - Өө, 1983. 357-381 .

-104798

 

 

// ҡ ҙ. - Өө, 1967. 439-452 .

-30614 

 

 

// ҡ ҙ. ә. - Өө, 1988. 388-393 .

-158079 

 

 

, .Ә. әҫәҙәң ҡ һүҙ. - Өө: , 1995. 292 .

-197723 

 

 

өә, Ғ. ( һә ). - Өө: ҡ. әә, 1963. 222 .

-83643

 

 

өә, Ғ. // ҡ әҙәә : . .3: ҡ әҙәә (1917-1941 ). - Өө, 1991. 167-195 .

-176490

3

 

 

өә, Ғ. // ҡ әҙәә : ә. - Өө, 1967. 146-177 .

-84629

 

 
 

(1893-1938) // : 1917-1980. ., 1983. . 114-132.

-97540

 

 

// : . , 1977. .399-404.

-25653

 

 

// : . , 1969. .391-397.

-24981

 

 

. // : . , 1998. . 172-307.

-192120

 

 

, . . .- : , 1993. 240 .

-16691

 

 
 

Şәһәr, Ş. Davt Jultj izat turahnda // әr. 1932. 12. 32-41 b.

 

, Ә. өһә ҙҙ // ғҙ. 1973. - 4. 120-123 .

 

әә, . (Әҙә ) // ғҙ. 1964. - 4. 87-92 .

 

ғ, . әәәә ә һөә // ғҙ. 1973. - 4. 124-125 .

 

өәә, Ә. үңә // ғҙ. 1981. - 6. 116-117 . 

 

, . // ҡ ҡһ. 1982. - 7. 41-43 .

 

ә, Ә. өө һә ҡ ә һ (. ҙң 90 ғ) // ҡ ҡһ. 1983. - 4. 39-41 .

 

ә, Ә. ҙ ҡ ғ // ғҙ. 1963. 9. 85-88 .  

 

өә, Ғ. IX өәү // ҡ ҡһ. 1957. - 10. 33-47 .

 

өә, Ғ. ҙң 100 // ҡ ҡһ. 1993. - 4. 35-37 .

 

өә, Ғ. Ҙ ҙ, ү әәғә әә // ғҙ. 1963. 4. 77-79 .   

 

әү, . (1893-1938) // . 1996. - 4. 136-140 .

 

әү, . ң һ ( ҙң 90 ) // ғҙ. 1983. - 4. 114-118 .

 

, . . өө ә ҙ ҡҡҫ...: ғҙ // ғҙ. 1993. - 4. 65-72 .

 
 

18 2018 .

.., ..

40 .